Tại sao phải sử dụng coupler?

1. TIẾT KIỆM CHI PHÍ

20 2.47 13,000 32,110 0.80 25.688 A - B > 0
22 2.99 13,000 38,818 0.88 34,160
25 3.86 13,000 50,128 1.00 50,128
28 4.84 13,000 62,881 1.12 70,427
32 6.32 13,000 82,134 1.28 105,132
36 8.00 13,000 103,948 1.44 149,685
40 9.87 13,000 128,310 1.60 205,296

2. THUẬN LỢI HƠN TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG

2.1 Giảm mật độ thép tại mặt cắt nối tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình đổ bê tông (các hạt cốt liệu lớn dễ len vào những vị trí hẹp)

2.2 Lắp đặt dễ dàng hơn

3. ĐẢM BẢO DUY TRÌ TÍNH LIÊN TỤC TRONG KẾT CẤU TỐT HƠN

4. PHẠM VI ỨNG DỤNG RỘNG HƠN

screen 1

screen 1

screen 1

screen 1

screen 1