Dịch vụ

1. Dịch vụ gia công và cung cấp ống nối cốt thép
  • Nhằm đáp ứng tiến độ thi công của Quý khách hàng, chúng tôi sẽ chuyển máy đến gia công ngay tại công trường.
  • Cán bộ kỹ thuật của VTECH luôn bám sát công trường, kiểm tra công tác gia công tiện ren cốt thép, hỗ trợ các nhà thầu thi công về biện pháp nối cốt thép bằng ống nối có ren.
  • Sản phẩm ống nối được cung cấp đúng theo quy cách, chất lượng do Quý khách hàng yêu cầu.
2. Dịch vụ tư vấn và chuyển giao công nghệ
  • Dịch vụ này bao gồm cung cấp ống nối, máy tiện ren cùng tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho đến khi Quý khách hàng có thể nắm bắt hoàn toàn công nghệ nối cốt thép bằng ống nối có ren.
  • Chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện để Quý khách hàng tham gia, tiếp xúc quá trình sản xuất thực tế tại các công trình chúng tôi đang thi công.

 

screen 1

screen 1

screen 1

screen 1

screen 1