Article
Lĩnh vực hoạt động
Tin tức mới

Nước thải từ các căn hộ được thu gom và tập trung vào bể tự hoại. Sau khi qua bể tự họai  nước thải được dẫn qua song chắn rác trước khi vào bể điều hòa. Bể điều hòa có nhiệm vụ  điều hòa lưu lượng và nồng độ.   
Sau khi nước thải được lưu ở bể điều hòa, nước thải được bơm vào bể hiếu khí. Tại đây nhờ có quá trình sinh hóa được thực hiện triệt để bùn hoạt tính và hệ thống phân phối khí Oxy, lượng BOD, COD được loại bỏ. Để tăng cường quá trình họat động hiệu quả xử lý, tại đây ta bổ sung thêm lượng vi sinh hoạt hóa ban đầu.
Quá trình phân hủy các chất hữu cơ diễn ra như sau:   
Sau khi hàm lượng các chất ô nhiễm trong nước thải được xử lý và giảm một cách đáng kể trong bể hiếu khí, nước tự chảy vào bể lắng. Tại bể lắng bùn lắng theo nguyên tắc lắng trọng lực, lượng bùn này được hồi lưu về bể hiếu khí một phần để tăng khả năng oxy hóa  sinh hóa, phần còn lại đưa về bể phân hủy bùn. Bùn từ bể chứa bùn sẽ được hút bỏ định kỳ 03 tháng đến nơi chôn lấp.   
Nước thải tiếp tục chảy tràn vào bể khử trùng. Tại đây, hóa chất Chlorine sẽ được châm vào với một lượng nhất định để khử trùng.   
Nước thải sau khi qua bể khử trùng được xả ra nguồn tiếp nhận đạt tiêu chuẩn

Đối tác

Thông tin liên hệ
an image

Công ty TNHH TM XD Công Nghệ Việt

373/152/44 Lý Thường Kiệt, P. 8, Q. Tân Bình, Tp HCM
Phone: 08 2237 5585
Fax: 08 6292 5981
Hotline: 0984 676 429
Email: vtechco@live.com